Tyck till om detaljplanen för kvarteret Gefle Vapen

Karta över kvarteret Gefle Vapen, me
Nu har du möjlighet att tycka till om detaljplanarbetet för kvarteret Gefle Vapen där framtidens Kultur- och bildningscenter ska byggas.

I april var detaljplanen för kvarteret ute på samråd och inkomna synpunkter har nu bearbetats av handläggarna på Livsmiljö Gävle. Under oktober startar granskningsperioden och när allmänheten och andra remissinstanser sagt sitt lämnas ärendet över till samhällsbyggnadsnämnden. Du kan delta på granskningsmötet och göra din röst hörd, antingen fysiskt på plats eller digitalt. För att säkerställa att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs så krävs anmälan för deltagande, du anmäler dig på www.gavle.se/detaljplan-granskning.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för kvarteret Gefle Vapen.