Trygghetsarbete i Andersberg

I Andersberg pågår trygghetsarbetet på flera olika områden, som exempelvis förbättrad belysning, röjningsarbete, åtgärder i trafiken samt en ökad polisnärvaro.

Trygghetsvandring

Den 30 oktober 2019 anordnade vi, tillsammans med Gavlegårdarna och Polisen en trygghetsvandring och medborgardialog i Andersberg. Syftet var att diskutera tryggheten i stadsdelen och identifiera platser som upplevs som trygga/otrygga av boende i stadsdelen.

Trygghetsvandringen och medborgardialogen i Andersberg är del i vårt arbete med trygghet och social hållbarhet och är en del i projektet Trygghetsplaner.

Åtgärder i Andersberg

Under medborgardialogen och trygghetsvandringen i oktober 2019 framkom fyra åtgärdsområden där tryggheten kunde förbättras. Nedan kan du läsa vilka åtgärder som gjorts inom varje åtgärdsområde.

 • All belysning vid samtliga cykelbanorna i Andersberg är bytta eller kommer att bytas till lampor med klart vitt sken.
 • Montering av lampa i taket utanför centrumentrén som vetter mot skolan och gymnastiksalen.
 • Montering av belysning med ett flertalet lampor längst fasaden på baksidan av centrum som vetter mot skolan och gymnastiksalen.
 • Montering av belysning är beställd till cykelrummen på Solröksgatan och Regnbågsgatan riktning ner mot Andersbergs centrum.
 • Belysning i motionsspår.
Bilden visar hur det ser ut före och efter ny belysning satts upp vid en gångväg. Till vänster syns ett dovt gult ljus från gatlamporna. Till höger syns ett starkt vitt ljus från gatlamporna.
Ny armatur med vitt sken vid lekparken vid Björngårdens förskola/Stormgatan

Kartan visar de cykelbanor i Andersberg där LED-belysningen är utbytt.

Kartan visar de cykelbanor där LED-belysningen kommer att bytas.

Röjning av sly och buskage i stadsdelen:

 • Slyröjning vid cykeltunnlar under Vändkretsen och Söderbågen i norra Andersberg.
 • Gallrat och fällt riskträd i området mellan Solröksgatan och Snögatan.
 • Röjt sly och ökat synligheten vid grillplatsen i Andersbergs centrum.
 • Tagit bort buskage vid Vinddraget.
 • Röjt sly och buskage fram till entrén till fotbollsplanen i Andersbergs centrum.
 • Tagit bort buskage vid cykelbanan söder om fotbollsplanen i Andersbergs centrum.
 • Beskärning och slyröjning Vändkretsen (nordöstra sidan)
 • Beskärning av allé gc-bana
Klicka på bilden för en större bild.

 • Översyn av biltrafik på gång- och cykelbanor. Dialog med Gästrike återvinnare om andra lösningar.
 • Montering av 3 st trafikspeglar vid gångbana/parkering, Vinddraget 1.
 • Sänkning av hastigheten på Skogmursvägen samt påbörjad förstudie gällande hela korsningen samt hållplatsläget. Förstudien ska vara klar senast den 31/3 2021 för att då överlämnas till samhällsbyggnadsutskottet för politiskt beslut.

Under vintern 2022/2023 har ny belysning kommit upp på utsidan av idrottshallen i Andersberg. Den nya belysningen är en trygghetsåtgärd som lyfts fram i bland annat medborgardialogen, men även i tidigare trygghetsvandring i Andersberg.

Den förbättrade belysningen är tänkt att medföra bättre uppsyn över närområdet samt öka trivseln på platsen för boende och andra som besöker Andersbergs centrum.

Idrottshallen har även fått en ny inglasad entré som ska ge ett mer välkomnande intryck och möjlighet till bättre uppsyn både inåt och utåt från hallen.

Åtgärden är även en del av en större upprustning av idrottshallen och genomförs under 2023 av Stadsdelslyftet.

Fasaden på Andersbergs idrottshall har fått ny belysning. Ny belysning på utsidan av Andersberg idrottshall. Ny belysning på utsidan av Andersberg idrottshall.

Polisen har även ökat sin närvaron med fler poliser och pass i stadsdelarna, mestadels civilklätt men även uniformerat.

Se film från trygghetsvandringen i Andersberg hösten 2019

Se filmen om arbetet för trygghet och framtidstro i Gävle

Socialt hållbarhetsprogram och projektet trygghetsplaner

Läs mer om våra mål för ett socialt hållbart Gävle och projektet trygghetsplaner.

Stadsdelslyftet

Stadsdelslyftet är ett projekt där vi tillsammans med föreningsliv, invånare och näringsliv ska genomföra åtgärder som skapar ökad trygghet och integration.

Här kan du läsa mer om Stadsdelslyftet i Andersberg som blev den första utvalda stadsdelen för projektet.