Gävle kommun effektiviserar gatubelysningen

Gävle kommun satsar två miljoner kronor för att energieffektivisera gatubelysningen.

Med anledning av den pågående energikrisen i Sverige kommer Gävle kommun effektivisera gatubelysningen genom att byta ut gamla belysningskällor. Beslutet fattades av kommunstyrelsen den 29 november.

Genom att Gävle kommun byter ut gammal belysningskällor till LED-armaturer görs en kostnadseffektivisering som återbetalar sig på kort tid, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Att tidigarelägga utbytet av 373 armaturer för två miljoner kronor innebär en energibesparing på cirka 150 000 Kwh per år, vilket med dagens elpriser innebär en besparing på cirka 215 000 kronor per år.

Sträckorna vars belysning kommer att energieffektiviseras är:

  • Västra vägen/Parkvägen – 174 st armaturer
  • Österbågen – 109 st armaturer
  • Spängersleden – 17 st armaturer
  • Strömsbrovägen – 56 st armaturer
  • Kaplansgatan – 17 st armaturer