Framgångsrika satsningar har lockat tjejer till Teknikprogrammet

Andelen gymnasieelever på Teknikprogrammet varierar stort mellan olika kommuner. Gävle kommun har högre andel tjejer som läser Teknikprogrammet på gymnasiet än rikssnittet. Det visar en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Kompetensbristen inom forskning och utveckling riskerar att hota Sveriges konkurrenskraft. En viktig pusselbit är att tidigt väcka intresset för teknik hos unga. IVAs kartläggning visar att lokalt engagemang, satsningar och samverkan är viktiga för att öka ungdomars teknikintresse. I Gävle kommun görs flera insatser.

– Vi gör riktade insatser för att väcka nyfikenhet och intresse bland tjejer. Genom bland annat Temaprao och sommarkurser kommer tjejer i årskurs 8 i kontakt med teknikföretag och Teknikprogrammet. 36 procent av våra elever är tjejer, säger Johanna Linder, biträdande rektor på Teknikprogrammet.

Även i förskolan och tidigt i grundskolan görs satsningar för att öka intresset hos barn och elever. Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) syftar till att stimulera och stödja barn och elever i deras utveckling och lärande inom bland annat teknik.

Läs hela artikeln.