IM-gymnasiets yrkespaket Vård och omsorg först i regionen att bli certifierade

IM-gymnasiets yrkespaket Vård och omsorg har blivit certifierade och fått en kvalitetsstämpel på sin utbildning och sin samverkan med yrkeslivet. Det innebär att eleverna blir diplomerade vårdbiträden vid avslutande studier.

─ Det här är en ny certifiering som vi är först ut med att få i vår region. Det är vi givetvis stolta över men det viktigast är att eleverna får en ännu bättre chans till arbete efter genomförd utbildning, säger Daniel Olsson (S), ordförande för utbildningsnämnden.

 

Certifieringen som görs av Vård- och omsorgscollege har i sitt uppdrag att bidra till att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg.

 

─ Det innebär att vi möter de krav på kvalitet som ställs på utbildningen och på samarbetet med arbetslivet. En kvalitetsstämpel som alla som arbetar med detta verkligen förtjänar, säger Therese Sarenbrant, verksamhetschef för gymnasieutbildningarna och anpassad skola.

 

─ Det krävs mycket arbete för att nå den här nivån på utbildning och samverkan. Att redan idag få diplomera 14 vårdbiträden känns fantastiskt, säger Marina Mikkola, regional processledare vård- och omsorgscollege Gävleborg.