Internationella läskunnighetsdagen

Den 8 september uppmärksammar Unesco den internationella läskunnighetsdagen. Syftet med dagen är att lyfta läskunnighet som en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen.

Vi lägger stort fokus på elevernas tidiga läsutveckling. Läsning ger många fördelar när det gäller språkutveckling, men det är också nyckeln till en lyckad skolgång.