Ljungbergsfonden beviljar medel för nytt projekt – Ökad motivation i lärandet genom differentierad undervisning

Ljungbergsfonden har beviljat Gävle kommun medel för ett nytt projekt - Ökad motivation i lärandet genom differentierad undervisning.

Syftet med projektet är att utveckla undervisningen för att möta behoven hos särskilt begåvade och högpresterande elever samt elever med utmaningar att nå kunskapsmålen.

Målsättningen är att eleven ska bibehålla intresset för matematik, naturvetenskap och teknik samt att öka måluppfyllelsen.

Under projektets gång kommer samarbetet mellan skolformerna öka. Det innebär att tidigt låta barn och elever få besöka Vasaskolan och Polhemsskolan. Genom att de får bekanta sig med naturvetenskapliga och tekniska utbildningar väcks intresset för naturvetenskap och teknik, och förhoppningen är att intresset bibehålls inför deras framtida gymnasieval.

Under hösten går Alborga skola, Forsbacka skola, Hagaströms skola, Ludvigsbergsskolan, Sofiedalskolan, Valbacksskolan och Vasaskolan in i projektet. Under vårterminen 2024 ansluter Polhemsskolan.