Vi vill veta vad du tycker om våra förskolor och familjedaghem – besvara föräldraenkäten senast 3 mars

För oss i utbildningsnämnden och för oss som arbetar i Utbildning Gävle är det viktigt att veta vad du som förälder och vårdnadshavare tycker om förskolorna och familjedaghemmen i Gävle. Vi behöver få dina synpunkter och åsikter för att hela tiden förbättra vår verksamhet.

Det är anledningen till att vi ber dig delta i en enkel undersökning genom att svara på några frågor via en webbenkät, som du får en inbjudan till via din e-post. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras under våren 2024.

Har du inte fått en inbjudan i din e-post senast 12 februari eller om du inte har någon e-postadress, kan du gå in på någon av följande länkadresser för att besvara enkäten:

Förskola: https://response.questback.com/gvlekommun/forskola2024

Familjedaghem: https://response.questback.com/gvlekommun/familjedaghem2024

Vi önskar ett svar för varje barn i förskolan eller familjedaghemmet.

Vi behöver ditt svar senast 3 mars.