Uppdatering av Vasas ombyggnation

Just nu arbetas det för fullt inför målet att besikta byggnaderna i oktober och november.

Invändigt pågår nu arbete med

  • plattsättning av toaletter och korridorer.
  • mattläggning i klassrum.
  • montering av de sista invändiga glaspartierna och undertak.
  • labbinredning, dörrmontage samt listning.
  • slutliga installationerna av rör, el och ventilation.
  • storköket monteras på plats.
  • kyl- och frysrum installeras.

Under hösten påbörjas och färdigställs en del av arbetet med att placera ut cykelställ och sittplatser på gården. De nya lokalerna öppnar i olika etapper.