Uppdatering om Vasaskolans ombyggnation

Sommaren har precis börjat men renoveringen av huvudbyggnaden pågår för fullt. Det pågår kompletterande arbeten med el, rör och ventilation. Och det sista av mattläggning, målning, montering av undertak samt plattsättning är i full gång. Injusteringar av ventilationsaggregat påbörjas inom kort och därefter följer slutstädning. Allt är beräknat att vara klart till besiktningen som är planerad till andra veckan i juni.

Fasad- och takrenovering i maj och juni

Målningen och renovering av fasad och tak på huvudbyggnaden delas upp i två delar. 3–18 juni spärras gång- och cykelvägen längs med huvudbyggnaden mot Staketgatan av för renovering av norra gaveln.

Från 18 juni till mitten av sommaren spärras ett körfält och trottoaren av längs med skolan på Norra Kungsgatan.

 

Gång- och cykelvägar runt skolan

Staketgatans och Norra Slottsgatans gång- och cykel-väg asfalteras i vår eller sommar. När det sker stängs de tillfälligt av.

 

Vasaskolans huvudbyggnad renoveras in- och utvändigt i tre etapper

Etapp 1, mitten av huset, beräknas klart juni 2024

Etapp 2, del av huset mot Staketgatan, beräknas klart december 2024

Etapp 3, del av huset mot Ruddammsgatan, beräknas klart juni 2025