Shanazi hjältar i Gävle

Shakir Yussuf- hjälte, Rodin Hajo - projektledare.
Shanazi Hjältar är förebilderna som vågar se, höra och agera för att tillsammans skapa ett mer jämställt samhälle, fritt från hedersrelaterat våld och förtryck. Genom utbildning och arbete med förebilder vill hjältarna stärka unga killar och tjejer som lever i en hederskontext.

– Jag gör det här för allas rätt att få vara den person de vill vara. Jag visste inte hur jag skulle kunna göra skillnad förrän jag träffade Rodin och Shanazi hjältar. Jag trodde inte hedersvåld fanns i Sverige, men det finns mer än man tror, säger Shakir Yussuf, en av hjältarna.

Shakir är en av de tio hjältar som utbildats i mänskliga rättigheter, barnkonventionen, jämställdhet och demokrati för att vara positiva förebilder bland sina jämnåriga. Killarna är 16 till 23 år och föreläser på skolor, fritidsgårdar och i andra sammanhang där unga rör sig. Målet är att uppnå en attitydförändring bland unga män och kvinnor som lever i en hederskontext. Samt att på längre sikt minska våldet.

Rodin Hajo är verksamhetsledare, han utbildar de blivande hjältarna i metodiken att se förstå och agera för att bli positiva förebilder. Hjältarna är ansiktet utåt för de jämnåriga i hela kommunen medan Rodin finns bakom kulisserna och jobbar internt med föreläsningar.

– Det är världens bästa jobb att jobba med grabbarna och se hur de utvecklas. Det är viktigt att belysa hur vi kan jobba våldsförebyggande och göra skillnad. Alla ska få vara den individ de vill vara. Ingen ska behöva leva med hot, säger han.

Shanazi hjältar startade som ett projekt i Gävle 2020, men är nu en del av den permanenta verksamheten. Rodin understryker att hjältarna inte jobbar med offer för hederskulturer, utan de föreläser och möter unga i deras vardag i förebyggande syfte.

– Vi gör det här för att få till en förändring i samhället. Jag är stolt över att vi finns. Att vi gör skillnad, säger han.

Shanazi hjältar är ett kommunövergripande samarbete mellan flera verksamheter inom kommunen: Enheten för social hållbarhet, Fältverksamheten, Elevhälsan, Anhöriganställda, BIG och föreningen Stickan en krismottagning för män.

#enveckafrifrånvåld #tasnacket #gävlefrittfrånvåld #frifrånvåld