Video - Videobloggar - Kommundirektören

Göran Arnell och Lisa Kvarnlöf om Jobb- och utbildningschansen

Publicerad

Kommundirektör Göran Arnell om utmaningar och möjligheter framåt

Publicerad

Kommundirektör Göran Arnell om näringslivsdagen

Publicerad

Göran Arnell och Håkan Jönsson om fjärrvärmeledningen mellan Gävle och Sandviken

Publicerad

Kommundirektör Göran Arnell om sommaren och kommunens serviceuppdrag

Publicerad

Kommundirektör Göran Arnell om kommunens krishantering, inflationen och höstens val

Publicerad

Kommundirektör Göran Arnell om Gävle kommuns förberedelser med anledning av kriget i Ukraina

Publicerad

Göran Arnell och Cathrine Holgersson om Godisfabriken

Publicerad

Göran Arnell om effekten av den ökande smittspridningen

Publicerad

Julhälsning från kommundirektör Göran Arnell

Publicerad

Göran Arnell om kompetensförsörjning

Publicerad

Göran Arnell besöker Företagarveckan

Publicerad

Kommundirektören tackar för arbetet under nederbördskrisen

Publicerad

Göran Arnell och Eva Jackson - Nu öppnar Gävle igen

Publicerad

Digital omställning- förnyade arbetssätt

Publicerad

Göran Arnell och Mattias Durnik om Gävle kommuns Företagsservice

Publicerad

Göran Arnell om arbetet med samverkan mellan kommun och näringsliv

Publicerad

Göran Arnell om coronapandemins utveckling

Publicerad

Göran Arnell och Patrik Gustavsson om trängselkontrollerna

Publicerad

Göran Arnell om mätningarna av näringslivsklimatet

Publicerad

Göran Arnell och Magnus Höijer om pandemihanteringen

Publicerad

Göran Arnell om sommaren 2020

Publicerad

Göran Arnell om budgetprocessen inför 2021

Publicerad

Göran Arnell och Eva Jackson om årets NKI-undersökning

Publicerad

Göran Arnell om att följa restriktionerna

Publicerad

Göran Arnell om coronaviruset (covid-19)

Publicerad

Göran Arnell träffar Polhemsskolans Johanna Linder

Publicerad

Göran Arnell och Trafikverkets Mark Jones om Näringen

Publicerad

Göran Arnell och Eva Jackson om cykelplanen

Publicerad

Göran Arnell träffar näringslivsdirektör Mattias Durnik

Publicerad

Göran Arnell om kommunplanen för 2020

Publicerad

Göran Arnell om höstens sparbeting

Publicerad

Göran Arnell om budgetprocessen

Publicerad

Göran Arnell besöker Bemanningsenheten

Publicerad

Göran Arnell besöker Möbelpoolen

Publicerad

Göran Arnell och Thomas Hartikainen besöker Sörby förskola

Publicerad