Yrkesförare – Buss – Sfi nivå D i Gävle kommun

Beskrivning

Bussförare arbetar inom lokal eller regional linjetrafik eller kör expressbuss, flygbuss eller färdtjänst.

Även turist, eller beställningstrafiken sysselsätter många bussförare. Körkort för buss D, samt YKB (Yrkeskompetensbevis) grundutbildning gör dig anställningsbar direkt efter utbildningen.

Att arbeta som bussförare är ett ansvarsfyllt yrke som ställer höga krav på kunskap och skicklighet hos dig som bussförare. Du måste vara stresstålig och det är viktigt att vara tydlig när du pratar/kommunicerar.

Förkunskaper

Utbildningen är sökbar för Dig som idag läser Sfi på nivå D i Gävle kommun.
Ansökan görs via webbformulär.
Du ska ha fyllt 24 år senast 6 månader innan utbildningen är slutförd och ha svenskt körkort med behörighet B. Du ska ha god körvana i svensk trafik samt av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för klass 3. (Behöver ej vara med vid ansökan, men kompletteras snarast). Ansök om körkortstillstånd här (länk till Transportstyrelsen).

Det tillkommer inköp av studielitteratur som bekostas av eleven.

Kurser

Kurser period   Kurskod  Gy-poäng 
Introduktion till kurser – orienteringskurs  KGYORI11C  45 
Yrkestrafik   TRAYRK1  300 
Persontrafik   PESPER1  200 
Yrkessvenska  KGYORI11F  250 
Sfi    25% 

Utbildningstid: 23-03-20 – 2024-03-22. Information om nästa start kommer.
Studieveckor: 50
Studieomfattning: 75% yrkesstudier och 25% Sfi
Ansökningsperiod: Stängd.
Ansökan: Ansökan görs via webbformulär
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen och Yrkesakademin.
Vid frågor om utbildningen kan du kontakta Yrkesakademin i Gävle. Adress: Forskarvägen 13. Yf.gavlevux@ya.se
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN med 75%. Ansökan via www.csn.se