Du är här: 

Södra Hemlingby

Hemlingby

När Gävle växer behöver fler bostäder skapas i attraktiva områden. Södra Hemlingby är ett sådant. Här planerar Samhällsbyggnad Gävle för ett helt nytt bostadsområde med cirka 550 bostäder söder om befintligt bostadsområde i Hemlingby.

Södra Hemlingby blir en helt ny stadsdel med mycket grönska. Här bereds plats för bostäder, både friliggande och flerfamiljshus, förskola, skola med idrottshall och utvecklad service och handel i anslutning till Hemlingby köpcentrum. 

Området kommer att bli attraktivt för den som vill bo nära naturen men ändå enkelt kunna cykla in till centrum. Här finns närhet till både Hemlingby friluftsområde med skidbacke och motionsspår och till ett populärt köpcentrum med brett utbud av butiker. 

Byggandet av det nya bostadsområdet i Hemlingby delas upp i två etapper. Den första etappen omfattar ungefär 400 bostäder och påbörjades i början av 2017.

I den andra etappen kan cirka 150 bostäder byggas. 

Sex byggherrar ingår i den grupp som tillsammans med kommunen ska vara med och skapa området: Peab, Skanska/BoKlok, Gavlegårdarna, Fiskarhedenvillan, Prenova och Gavlefastigheter. 

Om du är intresserad av tomter

Tomterna för småhus kommer att säljas via kommunens tomt- och småhuskö. Mer information och anmälan till tomt- och småhuskö. Tomterna kommer att säljas när utbyggnad av infrastrukturen är färdig och tomterna kan tillträdas.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-01-12