God man, förvaltare och förmyndare

En sammanställning av allt som rör god man, förvaltare och förmyndare. Du som vill ta på dig ett uppdrag eller du som själv behöver en god man eller förvaltare.

Uppdrag som god man eller förvaltare

Du som är intresserad av ett uppdrag där du får hjälpa andra är välkommen att bli god man och förvaltare. Du får hjälpa en medmänniska och representera den som inte själv kan föra sin talan.

På sidan Bli god man eller förvaltare får du veta mer om hur du ansöker, vad uppdraget innebär och vad som krävs av dig för att kunna ta på dig uppdraget.

På sidan För dig som är god man eller förvaltare kan du som redan är god man eller förvaltare hitta information och blanketter kopplade till uppdraget.

På sidan Arvode till god man eller förvaltare hittar du generella riktlinjer för arvode till god man/förvaltare i Gävle kommun. Du ser också vad de olika delarna i uppdraget betyder.

  Uppdrag som god man för ensamkommande barn

  När ett barn kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och föräldrar, utses en god man som ska ansvara för barnets personliga förhållanden och angelägenheter.

  På sidan Bli god man för ensamkommande barn får du veta mer om hur du ansöker, vad uppdraget innebär och vad som krävs av dig för att kunna ta på dig uppdraget.

  På sidan För dig som är god man för ensamkommande barn kan du läsa om uppdraget, se exempel på vad som ingår och hur du hittar mer information.

  På sidan Arvode till god man för ensamkommande barn kan du som redan är god man för ensamkommande barn söka arvode och hitta blanketter.

   Få en god man eller förvaltare

   På sidan Det här är god man/förvaltare kan du läsa om god man och förvaltare och vad hjälpinsatsen innebär. Du hittar också vilka som kan ansöka om att få en god man/förvaltare.

   På sidan Så ansöker du om god man/förvaltare hittar du blanketten för att ansöka om att få god man eller förvaltare.

   På sidan Så ansöker du som anhörig om god man/förvaltare hittar du som anhörig blanketten för att ansöka om god man eller förvaltare.

   Att förvalta sitt barns egendom

   Det betyder att du ska förvalta ditt barns egendom och företräda ditt barn i ekonomiska ärenden.

   På sidan Att förvalta sitt barns egendom hittar du grundläggande information om de regler som gäller för omyndiga barns egendom.

    Beställa förvaltarfrihetsbevis

    Beviset kan krävas av vissa myndigheter om du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

    Du kan också behöva ett bevis inför en anställning eller om du ska starta ett företag.

    På sidan Beställa förvaltarfrihetsbevis kan du beställa ett förvaltarfrihetsbevis och läsa mer om vad som gäller.