Pågående byggnadsprojekt

Här listar vi byggnadsprojekt som pågår och framtida områdessatsningar.

Agnes kulturhus, illustration.

Agnes Kulturhus

Gävles nya mötesplats där bildning, kultur och lärande kommer att vara tillgängligt för alla.

Alderholmen – rivning av silon

Vi river silon på Alderholmen för att ge plats för nya bostäder inom Gävle Strand Etapp 3.

Ersbo etapp 4

Här kan du läsa om det kommande verksamhetsområdet Ersbo etapp 4.

Gavlegårdarnas byggprojekt

Läs om det kommunägda fastighetsbolaget Gavlegårdarnas olika byggprojekt på deras webbplats.

Gavlehov

Den nya stadsdelen Gavlehov binder samman Sätra och Stigslund med Gävle centrum.

Illustration av det kommande byggprojektet Kvarteret Ceylon på Gävle strand.

Gävle Strand – Etapp 2

Läs om byggnationer för Gävle Strand – etapp 2.

Gävle Västra – ny järnvägsstation och omgivande kvarter

Intill Gävle sjukhus planerar vi en kompletterande järnvägsstation med omgivande kvarter.

Roddartrappan

Kajen mellan Kungsbron och Rådmansbron

Den 27 maj 2024 startar renoveringen av den 150 år gamla stenmurskajen i centrala Gävle. Kajen sträcker sig mellan Kungsbron och Rådmansbron.

Översiktsbild av byggprojektet Muréngatan

Muréngatan

Vi bygger både om och nytt längs med Muréngatan. Det som idag inrymmer verksamheter blir till exempel bostäder, vård, kontor och centrumändamål.

Nyhamn visionsbild

Nyhamn

Stadsdelen som vågar Här finns unika förutsättningar för att bygga en modern och hållbar stadsdel full med liv och rörelse.

Näringen

- en av Europas mest hållbara stadsdelar

Ombyggnation av Vasaskolan

Information om nybyggnationen på Vasaskolans gård och ombyggnationen av huvudbyggnaden.

Området Magasinen

Vi vill att Magasinen ska vara en inbjudande, trygg och attraktiv plats för både näringsliv och besökare. Här kan du ta del av information under projektets gång.

Planmyrstigen

Det nya bostadsområdet Planmyrstigen på Norrlandet kommer att byggas med en naturanpassad profil, nära skog och hav. Området får en blandad bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus.

Illustrerad bild över bostadsområde i Södra Hemlingby

Södra Hemlingby

Vi har tillsammans med sju olika byggaktörer planerat en helt ny stadsdel i Södra Hemlingby, nära både köpcentret och naturreservatet och bara 2,5 kilometer från city.

Kollage med fartyg i hamn, vindkraftverk, lägenhetshus, promenerande barn, motorvägar, cyklister och tåg.

Tolvforsskogen

Ett nytt logistik- och verksamhetsområde

Trafikpusslet i Gävle

Stora infrastruktursatsningar och stadsomvandlingsprojekt till år 2040

Västra Kungsbäck Etapp 2

Ett nytt modernt verksamhetsområde med inriktning service, tjänster och kunskap planeras i Västra Kungsbäck, cirka 2,5 kilometer utanför stadskärnan.