Du är här: 

Busskort och reseersättning

Som gymnasieelev kan du under vissa förutsättningar få rätt till bidrag till elevresor. Med elevresor menas gymnasieelevers resor mellan bostad och skola.

För att du som elev ska vara berättigad till bidrag till elevresor ska du

  • studera på heltid
  • ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
  • har ett reseavstånd på minst 6 km mellan skolan och den bostad du är folkbokförd på.

Elever som uppfyller ovanstående regler och som kan resa med linjetrafik får ett kostnadsfritt busskort.

Kontant ersättning - om du inte kan åka linjetrafik

Om du som elev uppfyller ovanstående regler, men inte kan åka linjetrafik, kan du ansöka om kontant ersättning. Då måste något av nedanstående alternativ uppfyllas;

  • Färdvägen till närmaste hållplats är minst 6 km
  • Bussförbindelse saknas helt
  • Medicinska skäl. Ansökan kompletteras med läkarintyg
  • Särskilda skäl. Ansökan kompletteras med läkarintyg 

Ansökan

Du måste ansöka om elevresor och/eller kontant ersättning inför varje läsår. För att du ska kunna använda elevresan från läsårets start ska din ansökan kommit in till oss senast 31 maj (31 juli för årskurs 1). Du ansöker om elevresor på en blankett

Om du ansöker någon gång under läsåret är handläggningstiden 1-6 veckor beroende på vad för slags ärende det är.

Borttappat busskort

Om du tappar bort ditt busskort ska du vända dig till din skola. Du kommer själv få stå för kostnaden om du tappar bort busskortet eller om det går sönder på grund av oförsiktigt hanterande.

Ändrade förhållanden

Vid ändrade förhållanden måste du omedelbart lämna tillbaka busskortet till skolan. Ändrade förhållanden betyder t ex om du flyttat till en bostad som ligger för nära skolan för att du ska vara berättigad till ett gratis busskort. Om du fortsätter åka på busskortet ändå kommer du debiteras kostnad för resorna samt en expeditionsavgift.  

Om du har kontant ersättning och dina förhållanden ändras ska du omeddelbart meddela skolskjutshandläggaren. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-02