Anhörigcenter mars 2023

Tisdag 7 mars kl. 13.30 – 14.30 ”Samtalsträff”

En träff för dig som vill träffa andra anhöriga och utbyta tankar, känslor och erfarenheter. Personal från Anhörigcenter medverkar. Ingen anmälan krävs.

 

Onsdag 8 mars kl. 10.30 – 12.00 ”Information om demenssjukdom”

Gunnel Darmell, demenssjuksköterska på minnesmottagningen med lång erfarenhet av att möta personer med demenssjukdom och deras anhöriga informerar om demenssjukdomar.

Anmälan till Anhörigcenter 026 – 17 23 23 eller anhorigcenter.omv@gavle.se

 

Måndag 13 mars kl. 10.30 – 11.30 ”Samtalsträff”

En träff för dig som vill träffa andra anhöriga och utbyta tankar, känslor och erfarenheter. Personal från Anhörigcenter medverkar. Ingen anmälan krävs.

 

Måndag 13 mars kl.18.00 Föreläsning om att vara förälder

Maria och Kristina berättar om hur det är att leva med barn som har intellektuell funktionsnedsättning, svårigheter och erfarenheter av att få livspusslet att gå ihop.

Anmälan till Anhörigcenter 026 – 17 23 23 eller anhorigcenter.omv@gavle.se

 

Torsdag 16 mars kl. 13.30 ”Promenadprat i Boulognerskogen”

Vi träffas för en samtalsstund samtidigt som vi går en kortare promenad i lugn takt. Samling utanför Anhörigcenter på Nygatan i Boulognerskogen.

 

 Måndag 20 mars kl. 11.00 ”Vad är bra hjärnhälsa?”

Camilla Lucchesi från Studieförbundet Vuxenskolan informerar, erbjuder praktiska verktyg och lagom med kunskap.

Anmälan till Anhörigcenter 026 – 17 23 23 eller anhorigcenter.omv@gavle.se

 

Tisdag 21 mars kl. 14.00 ”Digital information om anhörigstöd”

När en närstående eller vän drabbas av sjukdom och/eller funktionsnedsättning förändras livssituationen för alla parter. Personal från anhörigstöd berättar om vilket stöd du som anhörig kan få. Informationen sker i mötesplattformen Teams.

Anmälan till anhorigcenter.omv@gavle.se  Inbjudan skickas till din e-postadress.

 

Torsdag 23 mars kl. 11.00 Information om boendestöd

Boendestöd är för personer med psykisk- och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som på olika sätt behöver hjälp att få en fungerande vardag.