Arbetet på Slottstorget igång

Under de kommande dagarna ska fyra träd tas ner vid Slottstorget för att bereda plats för den bussfil som ska skapas inför bygget av kultur- och bildningscenter. I samband med att bussfilen börjar byggas vecka 34, stängs körfältet närmast Slottsparken av. Detta innebär att det från och med nu endast finns ett körfält i södergående riktning på Södra Kungsgatan.

Parkeringen på Slottstorget kommer spärras av och användas för bland annat upplag. När bussfilen är klar påbörjas utökning av parkeringen på Slottstorget.

Körfältet närmast där bocken brukar stå, behöver stängas av eftersom de detektorer, som registrerar när en bil närmar sig och slår om trafikljuset till grönt, stängs av. Det innebär att det från och med nu, bara finnas ett körfält i södergående riktning på Södra Kungsgatan.

-Vi förstår att det kan upplevas som besvärligt för de som brukar köra på Södra Kungsgatan. Men det handlar om trygghet och säkerhet både för de som ska arbeta på platsen, och för de som passerar Slottstorget och parken, säger Hanna Gustafsson. projektledare för trafikomläggningen

Under bygget av kultur- och bildningscenter behöver vägen närmast Stadsbiblioteket vara avstängd för att rymma byggkranar, material och lastning och lossning av tunga fordon. Det är helt avgörande för att upprätthålla en säker arbetsmiljö och inte riskera olyckor. Denna avstängning beräknas genomföras tidigast i början på november.