Byggnation av nya hållplatser Ersbo nord

Nu påbörjas byggnationen av nya hållplatser för kollektivtrafik i verksamhetsområdet Erbo nord. Gävle kommun möter genom detta upp önskemål från företagare i verksamhetsområdet kring att underlätta kollektivt resande till och från arbetet.

Byggprojektet startade den 28 april 2021 och beräknas vara klart 4 juni Entreprenörer för projektet är NCC.

Det kommer tidvis att vara begränsad framkomlighet under byggnationen, men inga vägar eller parkeringar stängs av.

För ytterligare information kontakta vår kundtjänst på telefon 026 17 80 00