Hållbar mobilitetsplanering med cykeln i fokus – vi deltar i EU-projektet SUMPs for BSR

Bild på en cyklist som cyklar längs Esplanaden mellan gröna träd
Gävle kommun deltar som enda svenska kommun i EU-projektet SUMPs for BSR. Ett projekt där städer i Östersjöregionen utvecklar planer för hållbart resande och uppmuntrar sin regions invånare att resa mer aktivt och hållbart, till exempel genom att gå och cykla.

– Vi deltar för att kunna ta fram nya metoder och arbetssätt i arbetet med hållbar mobilitetsplanering och i synnerhet med planering för aktiva transportslag, såsom gång och cykel. Inom projektet samarbetar vi även med andra deltagare och tar fram gemensamma lösningar för en bättre fungerande stadsmobilitet, säger Vasiliki Zachari som är trafikplanerare och ansvarig kontaktperson för Gävle kommuns medverkan.

Vasiliki Zachari, trafikplanerare på Gävle kommun och ansvarig kontaktperson för kommunens medverkan

Mät cykelturer med app

I projektet ingår det att varje deltagare genomför aktiviteter i sitt lokalområde för att få fler att gå och cykla. En viktig del är även att samla in data. Gävle kommun är i full gång med planeringen av aktiviteterna.

-Vi håller just nu på att planera inför en kampanj där vi med hjälp av en cykelapp ska uppmuntra fler invånare att cykla. Med en app hoppas vi även kunna mäta hur många cykelturer som görs och hur långt folk cyklar. Datan kommer utgöra ett viktigt underlag för vår trafik- och mobilitetsplanering, säger Vasiliki Zachari.

EU-projektet pågår fram till 2027. För Vasiliki Zachari är målet med deltagandet klart.

-Vi jobbar hårt för att skapa bättre förutsättningar för hållbara och aktiva färdmedel. Projektet ska också bidra till mer liv och rörelse i staden och förhoppningsvis friskare invånare.

Läs mer

Läs mer om vårt deltagande här.

Läs mer om SUMPs for BSR på projektets webbplats.