Hitta ritningar i det digitala ritningsarkivet

Gävle kommuns digitala ritningsarkiv möjliggör för dig att hämta arkiverade bygglovsritningar, till exempel inför en kommande bygglovsansökan.

Hitta ritningar till enbostadshus, flerbostadshus och fritidshus

 I ritningsarkivet hittar du bland annat:

  • Planritningar
  • Fasadritningar
  • Sektionsritningar
  • Situationsplaner.

Andra mer tekniska handlingar kan även finnas, till exempel konstruktionsritningar eller ventilationsritningar.

Ritningar för näringslivsverksamheter eller skyddsobjekt finns inte i arkivet. Arkivet innehåller heller inte ansökningshandlingar.

Om du inte hittar det du söker, kontakta kommunen via vår e-tjänst så kan vi hjälpa dig att söka efter efterfrågade handlingar.

Sök i arkivet

För att söka i arkivet behöver du ha en fastighetsbeteckning till hands. Om du inte är säker på fastighetsbeteckningen kan du hitta den via Lantmäteriets webbplats eller kontakta kommunens kundtjänst.

Ritningsarkivet och e-tjänsten hittar du här.

Fördelar med att använda vårt digitala ritningsarkiv

  • Ritningsarkivet är öppet dygnet runt.
  • Tjänsten är kostnadsfri.
  • Du behöver inte kontakta kommunen för att efterfråga ritningar.