Den 22 april tas det första spadtaget i kvarteret Ulvöhaxen

Områdeskarta som visar vart arbetsområdet är.
Under våren 2024 ska den öppna ytan Ulvöhaxen, mellan Polhemsgatan och Elfbrinksgatan, saneras på grund av förorenad mark.

Vår vision

Den grusade ytan har länge nyttjats som parkeringsplats, men vår vision är att omvandla området till en attraktiv samlingsplats utomhus. Läs mer om magasinområdets utveckling här.

Därför sanerar vi

Ytan har under 1920- till 1940-talet varit en oljedepå med lagring och hantering av främst bensin och fotogen. Den tidigare oljedepån har förorenat marken och ett saneringsarbete behöver göras innan området kan omvandlas. Det ligger också kvar cisterner i marken som ska tas upp.

Karta

Markerat område i kartan visar området för arbetet. Pilen på kartan visar öppet gångstråk längs Andra Magasinsgatan. Se bilden ovan.

Så går arbetet till

Efter att området stängslats in påbörjas arbetet med att ta bort träd, gräva upp marken och frakta bort förorenade massor och material. När arbetet är färdigt fylls groparna igen.
Arbetsområdet kommer senare att användas som etableringsyta för kommande markarbete.
Träden som fälls kommer att ersättas av nya träd.

Tidplan

Du kan parkera i kvarteret Ulvöhaxen fram till den 31 mars. Marksaneringen beräknas att starta 15 april och vara färdigt i juni 2024.

Så påverkar arbetet dig

Parkering

Samtliga parkeringsplatser tas bort. All parkering hänvisas till det närliggande Mobilitetshuset Magasinet på Drottninggatan, före detta Culinarparkeringen.

Framkomlighet och trafik

Under arbetets tid är det möjligt att gå längs Andra Magasinsgatan och till och från berörda verksamheters entréer.

Polhemsgatan och Elfbrinksgatan kommer växelvis stängas av för biltrafik beroende på vart grävarbetet sker. Maskiner och tunga fordon kommer att trafikera i området.

Lukt och buller

Förorenade massor som grävs upp kan lukta. Buller från grävmaskiner och lastfordon kommer att uppstå.

Frågor och kontakt

Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor eller ser behov av mer information. Anmäl dig gärna till Diös nyhetsbrev, som uppdaterar dig om vad som händer i området.

Johnny Rudberg, projektledare Gävle kommun
Telefonnummer: 026-17 80 00
Epost: johnny.rudberg@gavle.se