Vi stärker Magasinen tillsammans
Ett havsnära läge i centrala Gävle

Området Magasinen

Vi vill att Magasinen ska vara en inbjudande, trygg och attraktiv plats för både näringsliv och besökare. Här kan du ta del av information under projektets gång.

Aktuellt

Därför vill vi bygga om

Syftet med projektet är att utveckla området till ett levande, mysigt kvarter, att besöka och verka i. Tillsammans med fastighetsägare i området utvecklar vi Magasinen med fokus på hållbarhet och kulturhistoria. Med genomtänkt belysning och ett tilltalande gaturum vill vi skapa förutsättningar för ett inbjudande och myllrande område som knyter ihop staden.

Projektet finns med i investeringsplanen som antogs i samhällsbyggnadsnämnden den 25 januari 2023.

Målbild med området Magasinen

Målet är att skapa en inbjudande och trygg utomhusmiljö, och på så vis ett levande Magasinen, där den kulturhistoriska miljön fortsatt kommer att berika området. Både kommunen och fastighetsägarna ser potentialen i området och hoppas att platsen kan bli mer attraktivt för både fastighetsägare, hyresgäster, Gävlebor och besökare.

Det gör vi genom att:

 • lägga markvärme på gatorna
 • bygga ett torg, som möjliggör både evenemang och annat umgänge
 • placera ut trevliga sittplatser
 • skapa tydligare entréer till området
 • sätta upp bättre belysning
 • gående får företräde och bilar korsar på gåendes villkor mellan husen
 • skapa en gata som är tillgänglig för alla
 • utsmyckar allmän plats
 • gör Norra Skeppsbron till lågfartsväg.

Tidplan

Vi kommer att börja med förberedande markarbeten under våren 2024. Projektet beräknar vara klart sommaren 2027. För att området ska kunna hålla öppet under hela ombyggnationen kommer projektet bli genomfört i flera etapper:

 • Förberedande markarbeten beräknas starta våren 2024.
 • Etapp 1 beräknar vi starta hösten 2024 till våren 2025.
 • Etapp 2 beräknar vi starta våren 2025 till vintern 2025.
 • Etapp 3 beräknar vi pågå hela 2026.
 • Etapp 4 beräknar vi bli utfört hösten 2026 – sommaren 2027.

Se etappkarta i galleriet längst ner på sidan.

Så påverkar det dig

Under vissa perioder kommer delar av Norra Skeppsbron att stängas av helt. Vi ser till att hålla andra gator öppna, så att man alltid ska kunna ta sig fram. Det kommer till exempel vara möjligt att åka via Södra Skeppsbron och över Alderholmsbron.

Under vissa perioder kommer delar av Norra Skeppsbron att stängas av helt. Det kommer att vara möjligt att ta sig fram på andra sätt. Du kan exempelvis välja att åka via Södra Skeppsbron och över Alderholmsbron, om du ska vidare mot Magasinen eller Gävle Strand.

Idag fungerar gatorna mellan husen som parkeringsplatser. Det nya parkeringshuset i området kommer att stå klart innan parkeringsplatserna längs gatorna tas bort.

Arbetet kommer att utföras i fyra etapper för att säkerställa fungerande flöden, parkeringar och att befintliga verksamheter kan vara kvar under projekttiden. Byggstängsel kommer att göra det säkert att passera när att ombyggnationen pågår. Entréer till butiker och fastigheter hittar du i perioder bakom byggstängsel, men de är alltid tillgängliga via tillfälliga ramper och butikernas öppettider påverkas inte av bygget.

Håll dig uppdaterad med Diös nyhetsbrev

Nu kan du prenumerera på Diös nyhetsbrev, så att du kan hålla dig uppdaterad med aktuell information om arbetet i området.

Magasinen och Nyhamn knyter ihop staden

Utanför Magasinen ligger Nyhamn. Där finns unika förutsättningar för att bygga en modern och hållbar stadsdel full av liv och rörelse.

Genom att utveckla Magasinen och Nyhamn omvandlar vi hela området mellan Norra Skeppsbron och den yttersta delen av piren till en levande plats, vilket skapar en trygg helhetsupplevelse i utomhusmiljön för såväl Gävlebor som besökare.

Läs mer om stadsdelen Nyhamn och satsningarna i området. 

Kontakta oss

Har du frågor om arbetet i området är du välkommen att kontakta oss.

Se visionsbild och etappkarta

Visionsbild Magasinen 1920x1080 Jennie Järverud från Diös, Adam Eriksson, från Fleräng Fastigheter, Åsa Wiklund Lång (S) kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Thorgren från Fastpartner, Anders Ekman (C), ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden, Jan Karlgren, teknisk chef Gävle kommun och Christina Friberg från Fastighetsägarna visar upp sin gemensamma vision för Magasinsområdet. Etapper Magasinsområdet