Nu inleds arbetet i området Magasinen

Det historiska hamnområdet Magasinen är under spännande utveckling, med målet att skapa en myllrande plats som knyter ihop centrum med Gävle Strand. Renoveringen sker i nära samarbete mellan Gävle kommun och fastighetsägarna i området.

Området Magasinen är en historisk stadsdel i centrala Gävle, präglat av både entreprenörskap och närheten till havet. Platsen har en stor potential, men behöver renoveras för att fungera bättre. Genomtänkt belysning, ett tilltalande gaturum och utvecklade fastigheter ska skapa förutsättningar för ett inbjudande, tryggt och myllrande område.

De befintliga byggnaderna, som idag bland annat inrymmer moderna kontorslokaler, bageri och hotell, kommer att rustas upp – liksom miljön mellan husen. Renoveringen är en gemensam satsning av kommun, fastighetsägare och intressenter i området. Avtalet reglerar samfinansiering, men säkerställer också en gemensam vision och en plan för hur utvecklingen ska drivas fram.

– Jag är stolt och glad över hur vi tagit oss an den här resan tillsammans. Jag upplever verkligen att Gävle kommun har varit lyhörda och lyssnat på vad vi fastighetsägare i området behöver. Nu har vi en enad bild över hur vi bygger ihop gatorna i området, säger Jennie Järverud, affärschef på Diös och ordförande i Magasinområdets ideella förening.

Arbetet med att fräscha upp utemiljön ska utföras i fyra etapper för att säkerställa fungerande flöden, parkeringar och att befintliga verksamheter kan pågå under projekttiden. 2027 beräknas allt vara klart.

– Magasinen är ett prioriterat projekt som när det står klart kommer skapa värde över decennier. Jag ser fram emot ett uppfräschat område i den vackra kulturmiljön, och är extra glad att vi kan göra det arbetet tillsammans med fastighetsägarna, säger Anders Ekman (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Så går arbetet till

Arbetet påbörjas 22 april 2024. Då börjar marksaneringen i kvarteret Ulvöhaxen (se bifogad bild för arbetsområdet). Den grusade ytan har länge nyttjats som parkeringsplats, men visionen är att omvandla ytan till en attraktiv samlingsplats utomhus.

Under markarbetet i kvarteret Ulvöhaxen kommer det att vara möjligt att gå längs Andra Magasinsgatan, till och från berörda verksamheters entréer. Polhemsgatan och Elfbrinksgatan kommer växelvis stängas av för biltrafik.

Det närliggande mobilitetshuset Magasinen har öppnat och har ca 400 parkeringsplatser.

Magasinen och Nyhamn knyter ihop staden

Utanför Magasinen ligger Nyhamn, där det finns unika förutsättningar för att bygga en modern och hållbar stadsdel full av liv och rörelse. Genom att utveckla Magasinen och Nyhamn omvandlas området mellan Norra Skeppsbron och den yttersta delen av piren till en levande plats, vilket skapar en trygg helhetsupplevelse i utomhusmiljön för såväl Gävlebor som besökare.