Nyhamn – stadsdelen som vågar

Nyhamn är platsen där havet möter staden. Här finns unika förutsättningar för att bygga en modern och hållbar stadsdel full med liv och rörelse.

Nyhamn är den första etappen av Näringen, det som ska bli en av Europas hållbaraste stadsdelar. Geografiskt är det den östligaste delen av Gävles stadskärna, och gränsar till såväl havet som Gavleån. Läs mer om utvecklingen av Näringen här.

Kom och upplev platsen

Lördagen den 4 maj bjuder vi in till en dag fylld med aktiviteter för att förmedla vår vision – en stadsdel för alla.

Här hittar du mer information om dagen och alla aktiviteter.

Var med och påverka

Tyck till om framtidens Nyhamn 15 april-15 maj

Du kan också maila dina synpunkter till kommunstyrelsen@gavle.se, ange ”Samråd Nyhamn” i ämnesfältet i mailet.

Kommunens förslag

Nedan kan du ta del av kommunens förslag av området.

Följande utredningar och dokument ligger till grund för samrådshandlingen.

 • Hållbarhetsprogram
 • Mobilitetsutredning
 • Badplatsutredning
 • Förorenad mark, riskbedömning, Södra Nyhamn
 • Förorenad mark, riskbedömning, Norra Nyhamn
 • Förorenad mark, åtgärdsutredning, Norra Nyhamn
 • Markägareförteckning (fastighetsbeteckning)
 • Strategi och skedesplanering
 • Riskutredning för farligt gods
 • Sändlista samråd
 • Utredning föroreningar resultatrapport
 • Översvämningsrisker

Vill du ta del av något av dokumenten kontaktar du kommunstyrelsen@gavle.se. Skriv Nyhamn i ämnesraden.

Ta del av hela samrådshandlingen här

Tidplan

Vi är i ett tidigt skede av planeringen av Nyhamn, och arbetar just nu med att ta fram ett planprogram för området. Förslaget på planprogram kommer ut på samråd under våren 2024. I slutet av 2024 ska kommunfullmäktige fatta beslut om planprogrammet. Utbyggnaden av kvarter, gator och parker kommer att ske etappvis. De första kvarteren kan stå klara 2029.

För att skapa rätt förutsättningar för Nyhamns utveckling bad vi invånare och andra som är intresserade av Gävles utveckling att under hösten 2023 lämna sina förslag. Ta del av resultatet här.

Om Nyhamn

Karta över Nyhamn och dess vision

 • Här finns attraktiv mark nära både Gävle centrum och naturen och havet.
 • I Nyhamn finns potential att bygga ut kollektivtrafiken och dessutom närhet till ett stort serviceutbud inom gång- och cykelavstånd. Det gör det lätt att välja gång, cykel och kollektivtrafik framför den egna bilen.
 • Här kan vi ta tillvara gävlebornas upplevelser och idéer genom medskapande och dialog.
 • Här finns potential till mötesplatser som kan bli besöksmål för fler än de som bor här.
 • Här finns möjligheten till en varierad miljö med stad, parker, lekplatser, grönska och vatten.
Nyhamn - Magasinen:

Innanför Nyhamn ligger Magasinen. Här arbetar vi för att skapa ett levande, mysigt kvarter att besöka och verka i. Målet är att skapa en inbjudande och trygg utomhusmiljö.

Genom att utveckla Magasinen och Nyhamn omvandlar vi hela området mellan Norra Skeppsbron och den yttersta delen av piren till en levande plats, vilket skapar en trygg helhetsupplevelse i utomhusmiljön för såväl Gävlebor som besökare.

Läs mer om utvecklingen av området Magasinen.