Nu kan du tycka till om Gävle som cykelstad

Under sommaren 2024 genomförs den nationella undersökningen Cyklistvelometern. Gävle kommun önskar få in kommuninvånarnas förslag och åsikter om hur det är att cykla i Gävle.

Här kan du lämna dina synpunkter.

– Enkätsvaren från våra kommuninvånare är ett viktigt underlag för oss, både för att veta vad som är bra och dåligt, men också hur vi ska utveckla vårt arbete med frågor kopplat till cykel, trafiksäkerhet och framkomlighet, säger Amer Aslam, trafikplanerare på Gävle kommun.

Enkäten, som tas fram av Cykelfrämjandet, är en nationell granskning som genomförs vartannat år. Man jämför hur cyklister upplever hur det är att cykla i sin hemkommun. Enkäten kan besvaras fram till 31 augusti 2024.

– Den 3 juni, på Cykelns dag, släppte vi också aktiviteten Sommartrampet. Det är en cykelorientering i Gävles stadsmiljö, där deltagarna har chans att vinna fina priser. Jag hoppas att våra deltagare väljer att både tävla och skicka in sina åsikter om Gävle som cykelstad, säger Amer Aslam.

– Vi fortsätter att bygga flera nya cykelvägar för ett Gävle där alla ska känna sig trygga att cykla. För att nå klimatmålen måste fler korta resor ske med cykel och då är Gävlebornas synpunkter avgörande för att vi ska veta vad som behövs för att det ska bli verklighet, säger Therese Metz, kommunalråd (MP).