Så här tycker Gävlebor om busspendling till jobbet

Skulle du kunna tänka dig att arbetspendla med buss? 28 kommunanställda fick prova att busspendla gratis under 30 dagar. 77 % säger att de sannolikt kommer att fortsätta resa med buss efter kampanjens avslut och ungefär lika många skulle rekommendera buss till sina kollegor.

Mellan 9 oktober och 7 november fick anställda på Hemlingborg, en arbetsplats med förskola, skola, idrottshall samt vård- och omsorgsboende i Gävle kommun, prova på att resa med kollektivtrafiken kostnadsfritt till och från jobbet.

– Jag har tagit bussen varje dag till och från jobbet under kampanjen och kommer fortsätta göra det nu när gratisperioden är slut. När våren kommer byter jag bussen mot cykeln. Jag tror att personalen på Hemlingborg skulle åka ännu mer buss om arbetstiderna justerades efter busstiderna, eller tvärt om, säger Veronika Tägtström, vårdbiträde, Hemlingborg.

Efter provperioden har vi mottagit värdefull återkoppling av upplevelserna, som vi tillsammans med X-trafik kommer att arbeta vidare med. Medarbetarna berättade bland annat att möjligheten att prova på kollektivtrafiken uppskattades mycket. Resorna upplevdes positiva och majoriteten tyckte att det var enklare att resa än vad de trodde att det skulle vara.

– Vi ser det här som ett lyckosamt pilotprojekt. Vi har fått återkoppling från de anställda att de själva har insett fördelarna med hållbara resor i tjänsten samt till och från jobbet. Det här leder också till att vi närmar oss måluppfyllelse i de politiskt antagna styrdokument, där det finns mål för hållbart resande och klimatpåverkan, säger Ingegerd Krantz, trafikplanerare i Gävle kommun.

Några återkopplade att de önskar billigare biljetter och ökad turtäthet. De som arbetar skift har stundvis upplevt problem att matcha sina arbetstider med busstidtabellen.

– Vi kommer att lyfta all återkoppling som berör flera parter i våra gemensamma forum, säger Ingegerd Krantz.

Hemlingborgs hållbarhetsarbete

Hemligborg har fått beviljat medel från det Miljöstrategiska programmet, vilket har möjliggjort en rad satsningar i arbetsplatsens hållbarhetsarbete.

Utöver prova på kollektivtrafikskampanjen:

Kontakta gärna vår kundtjänst om du också vill ha inspiration och information om hur ditt företag eller organisation kan arbeta med en grön resplan för att öka ert hållbara resande.