Utredning av ny aktivitetsplats för lek och idrott i Andersberg

Grönområde i andersberg
Utredningen syftar till att se över möjligheten att skapa en aktivitetsplats i Andersberg där flera typer av lek- och idrottsaktiviteter samlas, till exempel dans, bollspel, träning eller skate.

Plats

Aktivitetsplatsen i Andersberg planeras att byggas på ytor intill fotbollsplanen, Solgrytan och pulkabacken. Se aktuell plats via Googles karttjänst.

Översiktskarta över den tänkta allaktivitetsytan i Andersberg

Tidplan

Genomförda aktiviteter

  • Dialog med besökare har genomförts under stadsdelsturnén i juni 2023.
  • Studiebesök
  • Pågår dialog med andersbergsbor.
  • Under hösten tas ett gestaltningsförslag fram utifrån önskemål och synpunkter som inkommit.
  • Utredningen beräknas vara klar i december 2023

Stadsdelslyftet Andersberg

Aktivitetsplatsen ska bidra till de mål som har tagits fram inom projektet Stadsdelslyftet Andersberg. Läs om Stadsdelslyftet Andersberg.

Tyck till

Vill du som invånare ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun, gärna via mejl till gavle.kommun@gavle.se och ange i ämnesraden vilken utredning som ärendet gäller.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.

Bilder från platsen

Grönområde i Andersberg Grönområde i Andersberg Grönområde i Andersberg Fotbollsplanen i Andersberg Pulkabacken i Andersberg