Stadsdelslyftet
Nu gör vi Andersberg till en ännu attraktivare stadsdel för alla. En plats där du och andra Gävlebor kan mötas, trivas och utvecklas tillsammans.