Utredning av lekplats, Sätraängarna i Sätra, Gävle

Utredningen syftar till att undersöka möjligheterna till utveckling av befintlig lekplats vid Södra Sätraängarna i Sätra.

Plats

Klicka här för att komma till platsen via Google maps.

Tidplan

Utredningen genomförs under 2021-2023.

Tyck till

Vill du som invånare ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun, gärna via mejl till gavle.kommun@gavle.se och ange i ämnesraden vilken utredning som ärendet gäller.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.