Tyck till om cyklandet i Gävle kommun – vi önskar ditt svar senast 31 augusti

Under sommaren pågår en nationell cykelkampanj där Gävle kommun önskar få in kommuninvånarnas förslag och åsikter i cykelrelaterade frågor.

Enkäten som tas fram av Cykelfrämjandet är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever cyklandet i sin hemkommun. Enkäten genomförs vartannat år och kan besvaras fram till 31 augusti 2022.

Vi tar tacksamt emot ditt svar, klicka här för att komma till enkäten.