Tyck till om Snickarvägens lekpark i Valbo!

Gävle kommun gör under våren 2021 en utredning om lekparken på Snickarvägen i Valbo. Lekparken är i behov av upprustning. Vi vill göra parken till en trygg och välkomnande mötesplats både för dig som bor i området och för dig som är besökare. 

 

Gävleborna tyckte till – tack för alla förslag!

Mellan 15-28 mars  2021 kunde invånarna genom en webbenkät lämna förslag på vad den nya lekparken kan innehålla.
Ett stort tack för alla synpunkter som inkommit angående upprustning av lekplatsen vid Snickarvägen i Valbo! Vi ser i enkäten att platsen är uppskattad, mycket tack vare sitt fina naturnära läge och flera av förslagen handlar om att utnyttja skogen mer för promenadslinga, hinderbana eller något annat som lockar ut barn och vuxna i terrängen.

Aktiviteter för äldre barn och vuxna är efterfrågat, bland annat nämns större klätterställning, pingisbord, basketmål och utegym. Det är samtidigt viktigt att lekplatsen fortsätter att erbjuda mycket för de yngsta barnen med åldersanpassade lekredskap och babygunga.

Många som svarat önskar fler och bättre sittplatser, gärna med möjlighet att grilla. Bättre belysning för att öka tryggheten och en lekplats med ökad tillgänglighet är också önskemål som kommit fram.