Vintercyklisten avslutad

Sammanlagt har 34 Gävlebor deltagit i Vintercyklisten 2020/2021 som startade 23 november förra året och pågick fram till och med 28 februari i år.

Under de dryga tre månaderna har Gävlecyklisterna tillsammans cyklat 13 500 kilometer vilket, om vi lägger ut det som en enda lång cykelresa, motsvarar en resa från Gävle, rakt igenom Europa och över Gibraltar sund. I Afrika sträckte sig resan längs norra kusten fram till Kairo där de vek norrut via Beirut, Turkiet och Bulgarien för att slutligen nå fram till Prag. I genomsnitt motsvarar det ungefär 400 kilometer per cyklist för hela perioden.

Deltagarna skriver kontrakt
Det är många som söker till Vintercyklisten och de som väljs ut får skriva ett kontrakt med oss arrangörer. Bland annat åtar deltagarna sig att rapportera om väghållningen på våra cykelbanor, att använda cykelhjälm och att svara på en enkät om vintercykling. Under ett pandemifritt år ingår i kontraktet att deltagarna ska cykla till och från arbetet minst tre dagar i veckan. Då vi räknade med att många arbetade hemifrån den här vintern anpassades kontraktet så att deltagarna istället skulle cykla minst 15 kilometer per vecka och att de som alternativ kunde cykla till träningen, affären, att hämta eller lämna barn vid skola och förskola. Som kompensation för dessa åtaganden får de dubbdäck till sin cykel, ett värmande sadelskydd, reflexväst samt tillgång till en app där de ska registrera sina cykelresor.

Positivt resultat från enkäten
Enkäten som deltagarna ska besvara består av ett tjugotal frågor om hur de upplevt kommunen som cykelkommun, hur det är att vara vintercyklist, hur deras hälsa påverkats och deras syn på att fortsätta cykla efter Vintercyklistens slut. Summeringen av enkäten visar mycket positiva upplevelser och många har för avsikt att fortsätta cykla både vinter och sommar framöver.

Ansökan och urval
Vintercyklisten vänder sig till både arbetande och studerande och är ett samarrangemang mellan Region Gävleborg samt ett antal kommuner i länet. I år deltog, utöver Gävle kommun, även Söderhamns och Bollnäs kommuner. Första gången Vintercyklisten arrangerades i Gävle var vintern 2010/2011. Varje år är det många fler som söker än de antal platser som vi kan erbjuda. När deltagarna väljs ut strävar vi efter att få en bred spridning inom exempelvis ålder, var deltagarna bor och arbetar/studerar så att de täcker upp kommunen geografiskt. Hur man normalt reser till arbete eller skola vägs också in. Utöver enskilda deltagande kan även företag anmäla sig till Vintercyklisten. I sådant fall bekostar företaget utrustning till sina anställda, men de samordnas via kommunerna.