Förtydligande gällande beslut om fortsatt närundervisning på Gävle kommuns grundskolor

Gävle kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att högstadieskolor kan fortsätta hållas öppna om undervisningen kan hanteras på ett smittsäkert sätt.

Det innebär att vi, så långt som möjligt, ska hålla grundskolor öppna under pandemin, eftersom undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang.

På varje skola görs nu bedömningar vilka åtgärder som måste vidtas för att tillmötesgå de krav som gäller enligt Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Arbetsmiljöverket.

Beslut om eventuell distansundervisning, helt eller delvis, kan bli aktuellt om ovanstående åtgärder inte är tillräckliga eller om smittspridningsläget förändras.

Gävle kommun har fört diskussioner med Region Gävleborgs smittskyddsläkare Shah Jalal som stöder beslutet.

Tomas Hartikainen
Sektorchef
Utbildning Gävle

Shah Jalal
Smittskyddsläkare
Region Gävleborg