Ytterligare stödåtgärder för företagare inom livsmedel, serveringstillstånd och platsupplåtelse för uteservering

På Kommunstyrelsen den 26 oktober 2021 beslutades det om ytterligare stödåtgärder för år 2021 för de företagare som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café eller bryggeri och som drabbats hårt av restriktioner kopplat till coronapandemin.

Läs mer om beslutade stödåtgärder här.