Så tycker cyklisterna i Gävle kommun

Resultatet från enkäten Cyklistvelometern har publicerats. Det är en nationell jämförelse där Cykelfrämjandet granskar och jämför landets kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Gävle hamnar på plats 9 av 16, i listan på stora kommuner.

– Allmänhetens synpunkter är ett viktigt underlag för oss. Jag hoppas att de som svarade kommer att känna sig lyssnade på, för vi kommer att jobba vidare med resultatet som vi har fått till oss, säger Ingegerd Krantz, trafikplanerare på Gävle kommun.

Cyklistvelometern är en återkommande undersökning som genomförs vartannat år. Undersökningen baseras på en enkät där alla som cyklar i Sverige får chans att svara på frågor om hur det är att cykla i sin kommun. Under sommarmånaderna uppmanade Gävle kommun att invånarna kunde göra sin röst hörd i Cyklistvelometern. Cirka 900 tyckte till om cyklingen i Gävle kommun. Ungefär en tiondel av de som svarade skulle vilja vara en del av en bestående cykelpanel, för att kunna påverka utvecklingen av Gävle kommuns cykelklimat.
– Vi märker att det finns ett stort engagemang kring cykelfrågor i kommunen, och vi arbetar med att hitta ett gemensamt forum för samskapande, säger Amer Aslam, trafikplanerare på Gävle kommun.

Gävle kommun får bra betyg inom cykelinfrastruktur. Det handlar bland annat om utbudet av cykelvägar, bra cykelparkeringar och möjligheter att låsa fast cykeln. Det finns en generell nöjdhet bland cyklisterna i kommunen.

Något som drar ner kommunens betyg är cykelklimatet. Enkätens resultat visar på svårigheter i att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken. Likt andra stora kommunerna så upplever cyklisterna i Gävle kommun ett problem med cykelstölder. Cyklisterna upplever även konflikter med bilister och fotgängare.

Hur ska ni arbeta för att höja nöjdheten bland cyklister i Gävle kommun?
– Vi är väldigt glada för att cyklister generellt är nöjda i kommunen, så vi fortsätter att göra mer av det vi har gjort, det vill säga bygga ihop cykelvägnätet, förbättra standard och passager. Till vårt stöd har vi den antagna cykelplanen, men vi arbetar även med mjuka åtgärder för ökat åretruntcyklande. Vi tror också att dialog och samskapande med cykelpanelen kommer att hjälpa oss att fokusera arbetet, så att vi kan göra mer av rätt åtgärder och insatser, säger Ingegerd Krantz.

Mer information

Läs mer om vad Gävle kommuns cykelfrämjande arbete

Ta del av Cykelvelometerns resultat i sin helhet