Anmäl trasig belysning

Här får du reda på hur du kan anmäla trasiga lyktstolpar, julbelysning, elljusspår, och andra typer av gatubelysning.

Anmäl via e-tjänst

Du kan anmäla trasig gatubelysning via e-tjänst, du har då möjlighet att pricka ut vart felet är på en karta, samt bifoga bild/film.

Anmäl via telefon

Du kan rapportera in trasig gatubelysning via telefon till Gävle kommuns kundtjänst.

Förbered dig gärna på att svara på följande frågor när du gör din anmälan. Svaren hjälper oss att bedöma hur allvarligt felet är.

  • Var är belysningsfelet?
  • Vad är fel och hur omfattande är felet?
  • Vilken typ av belysning rör det sig om?
  • Medför felet någon akut fara?

Önskemål om nya lyktstolpar

Du kan lämna in önskemål för platser som du anser behöver lysas upp nattetid.

Lämna in ett önskemål om nya lyktstolpar och gatubelysning.

Så arbetar vi med belysning

Det kommunala bolaget Gävle Energi ansvarar för drift och underhåll av befintlig belysning.

  • Gävle Energi åker kontinuerligt runt och kontrollerar och åtgärdar trasig belysning.
  • Av miljömässiga och ekonomiska skäl samlar vi ihop flera olika fel i samma område och åtgärdar dem samtidigt.
  • Träd och buskar kan försämra belysningen. Är det möjligt kan det bli aktuellt att beskära dem.