Driftinformation och felanmälan

Här hittar du information om arbeten och störningar i vår service som kan påverka dig och din vardag.

Trafik, infrastruktur och parkmiljöer

Avstängd gång- och cykelbana längs Forsbyvägen, Gävle

Med anledning av höga vattennivåer i Testeboån har en del gång- och cykelvägen mellan Åbyggeby och Forsby spärrats av.

17 april 2024

Start för årets sandupptagning – då sopar vi ditt område

På vissa platser har det redan grovsopats, men 22 april inleds årets sandupptagning där Gävles vägar, gator, parker och torg ska sopas rena från sand och grus efter vinterns halkbekämpning.

10 april 2024

Mindre vägarbeten vid Södra Hemlingby

I början av vecka 15 påbörjas ett flertal mindre arbeten längs Grafikergatan och Geodetgatan i Södra Hemlingby. Framkomligheten i trafiken kommer att begränsas under tiden.

4 april 2024

Höga vattennivåer i Gavleån och Testeboån – platser spärras av

Just nu är det höga vattennivåer i Gavleån och Testeboån, därför har ett flertal platser spärrats av. Respektera avspärrningarna för din egen trygghet.

3 april 2024

Se karta över planerade underhållsarbeten för vägar och gator

27 mars 2024

Skogsvårdarbete i Testeboskogens naturreservat, Gävle

Med start i slutet av februari och fram till våren/försommaren 2024 pågår ett skogsvårdsarbete i Testeboskogens naturreservat.

22 februari 2024

Nu startar markförberedelser inför kajrenoveringen

Måndag den 12 september startar förberedelserna inför renoveringen av kajen på södra sidan av Gavleån. Det första arbetet är att flytta en spillvattenledning.

12 september 2022

Trafikomläggning kring Slottstorget

För att riva det gamla stadsbiblioteket och bygga det nya kulturhuset Agnes lägger vi om trafiken kring Slottstorget.

18 november 2021