Beläggningsarbete Södra Centralgatan mellan Muréngatan och Rektorsgatan på Söder, vecka 22-24

Plats:

Arbetet sker på Södra Centralgatan mellan Muréngatan och Rektorsgatan på Söder. Klicka här för att se platsen i Google maps.

Arbetet omfattar:

Det planerade beläggningsarbetet omfattar sänkning av brunnar, fräsning asfalt och asfaltering.

Så påverkas du:

Det kommer inte vara möjligt att parkera längs gatan under arbetets gång.

Tidplan:

Arbetet beräknas pågå i början till mitten av juni, mellan vecka 22 – 24.

Planerade beläggningsarbeten 2021:

Klicka här för att se planerade beläggningsarbeten under 2021.