Beläggningsarbete Vretasvägen, Valbo vecka 21-25

Plats:

Arbetet sker på Vretasvägen i Valbo. Klicka här för att se platsen i Google maps.

Arbetet omfattar:

Det planerade beläggningsarbetet omfattar sänkning av brunnar, fräsning asfalt och asfaltering.

Så påverkas du:

Det kommer inte vara möjligt att parkera längs gatan under arbetets gång.

Tidplan:

Arbetet beräknas pågå i juni, mellan vecka 21 – 25.

Planerade beläggningsarbeten 2021:

Klicka här för att se planerade beläggningsarbeten under 2021.