Lövupptagning på kommunala gator mellan september – november

Årets lövupptagning är i full gång, Gävle kommun prioriterar ställen där det finns risk för att löv samlas och täcker över brunnar eftersom det kan leda till översvämning.

Kommunen prioriterar också gång- och cykelbanor samt torgytor, därefter städas trafikleder, bussgator och lokalgator. Fastighetsägare ansvarar själva för att ta hand om löv från träden på sin mark.

Läs mer om lövupptagningen och se på en karta vad som gäller i ditt område.

Under tiden lövupptagningen pågår är det extra viktigt att parkera rätt, det är viktigt att följa parkeringsreglerna så att gatorna är tillgängliga. Här kan du läsa mer om datumparkeringsregeln.