Markarbete vid Boulognerbadet, Gävle

Vid Boulognerbadet i Gävle, i Boulognerskogens västra del, pågår ett markarbete mellan gångstigen och ytorna som angränsar mot kyrkogården. Arbetet beräknas pågå under hösten-vintern 2021.

Arbetet innebär

  • fler cykel- och lådcykelparkeringar vid badområdets infarter
  • nya planteringar och grönytor längs med gångstråket
  • ny utedusch intill den befintliga omklädningsbyggnaden
  • ny informationstavla längs med gångstråket
  • ny belysning för att göra området ljusare och tryggare
  • montering av fler papperskorgar
  • ny uppställningsplats för mobil kiosk.

Så påverkas du

Under byggtiden påverkas allmänhetens framkomlighet i området kraftigt. Arbetsfordon kommer använda den västra infarten till området via Gustavsbron, därför kommer berörd väg att behövas stängas av under vissa klockslag. Skyltar i området kommer informera om begränsad framkomlighet.

Hälsans stig leds om

Hälsans stig som går via Boulognerbadet påverkas av arbetet och leds därför om. Motionärer hänvisas till alternativ väg via Boulognerskogens entré – Västra vägen/Gustavsbro – gångtunneln under Västra vägen i höjd med cirkulationsplatsen E16, för att sen ansluta till Hälsans stig på Kungsbäckssidan.

På Boulognerbadets webbsida kan du läsa mer om arbetet och vår vision om ett familjebad med sandstrand.