Skogsavverkning och anläggande av nya gator i norra Sätra inför nytt bostadsområde

Nytt bostadsområde ska byggas i skogsområdet väster om Tussilagovägen och söder om Svalörtsvägen i Norra Sätra. Arbetet inleds med att avverka skog och sly i området, därefter påbörjas arbete med att anlägga nya gator, kommunalt vatten- och avlopp, fjärrvärme och el.

Plats

Klicka på länken för att komma till platsen via Google maps.

Avverkning av skog och sly

Arbetet med avverkningen inleds i slutet av december 2020 och planeras pågå under våren 2021. Arbetet omfattar både den plats där bostäder ska byggas och kringliggande gång- och cykelbanor.

Anläggande av nya gator

Efter avverkningen påbörjar Gävle kommun och ansvariga entreprenörer arbetet med att anlägga nya gator inklusive kommunalt vatten- och avlopp, fjärrvärme, el/opto samt belysning där de nya bostäderna ska byggas. Detta arbete startar under mars och fortsätter fram till hösten 2021.

Så påverkas du

Trädavverkningen och markarbetena kommer orsaka buller och stundtals begränsa framkomligheten. Arbetsfordon kommer trafikera området och öka trafiken på Tussilagovägen. Avverkade träd läggs tillfälligt upp intill närliggande gång- och cykelbana. Vi hoppas på allas förståelse för detta arbete.

Gång- och cykelbanan mellan Sätrahöjden och Tussilagovägen kommer stängas då ny vattenledning ska läggas ner.

Läs mer om projektet

Informationsbrev har gått ut till boende i närområdet.

På Gavlegårdarnas hemsida kan du läsa mer om det nya bostadsområdet kvarteret Ekorrbäret.

Kontakt för markarbete

Claes Mårtensson, Gävle kommun

claes.martensson@gavle.se

026-17 80 00