Skogsavverkning väster om Tussilagovägen, Sätra inför nytt bostadsområde

Gavlegårdarna ska bygga ett nytt bostadsområde i skogsområdet väster om Tussilagovägen och söder om Svalörtsvägen i Sätra. I december 2020 påbörjar därför Gävle kommun arbetet med att avverka skog i området.

Arbetet med avverkningen beställs av Gävle kommun och inleds i slutet av december 2020 och planeras pågå till och med januari 2021.

När avverkningen är klar påbörjar Gävle kommun markarbeten för att förbereda dragningar av ledningar samt bygget av nya vägar i området. Detta arbete planeras pågå mellan mars – september 20201. Området kommer vara avspärrat under tiden.

Så påverkas du

Trädavverkningen och markarbetena kommer orsaka buller. Arbetsfordon kommer trafikera platsen och öka trafiken på Tussilagovägen. Vi hoppas på allas förståelse för detta arbete.

Gång- och cykelbanan mellan Sätrahöjden och Tussilagovägen kommer stängas då ny vattenledning ska läggas ner.

Läs mer om projektet

På Gavlegårdarnas hemsida kan du läsa mer om det nya bostadsområdet kvarteret Ekorrbäret.

Kontakt för markarbete

Claes Mårtensson, Gävle kommun

claes.martensson@gavle.se

026-17 80 00