Trädfällning utförs på sträckan mellan Klamparegatan och Myrvändan under vecka 36-39

Träden som fälls är i dåligt skick och utgör en risk för boende i närheten och för förbipasserande på den aktuella gång- och cykelvägen.

Gävle kommuns entreprenörer fäller ett antal riskträd längs gång- och cykelvägen mellan Klamparegatan och Myrbackavändan. Fällningen kommer ske någon gång under perioden vecka 36-39.