Urbergsterassen – beläggningsarbete i två etapper vecka 26-28 och vecka 32-35

Det planerade beläggningsarbetet sker etappvis: - etapp ett under veckorna 26-28 (röd markering på karta) - etapp två under veckorna 32-35 (blå markering på karta) Parkeringsmöjligheterna på berörd sträcka kommer att påverkas under arbetets gång.

Arbetet omfattar sänkning av brunnar, fräsning/rivning och asfaltering.

Länk till beläggningskartan

Vad tycker du?
  • Gilla (0)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)