Öppet hus på Almagrundet

12 juli 2024, 10.00, Almagrundet

Tillbaka till kalendariet

Öppet hus på Almagrundet

Öppet hus med guidning på ett av Sveriges sista och märkligaste fyrskepp, byggt på Brodinska varvet i Gävle 1896.

1895 påbörjades bygget av Fyrskepp Nr 2B av Brodins varv i Gävle. Skeppet fick namnet ”Almagrundet”. De första åren tjänstgjorde skeppet vid just Almagrundet i Gävle för att senare placeras på olika håll i Östersjön. 1969 slutade hon sin tjänstgöring vid fyrskeppsstationen Malmö Redd, där hon sedan blev liggande för att förfalla. I slutet på 1990-talet renoverades fyrskeppet till originalskick utvändigt och 2015 kom Almagrundet tillbaka till Gävle. Nu ligger hon vid kajen nedanför Gävle strand och fungerar idag som ett flytande museum.

Föreningen Almagrundets vänner sköter om fyrskeppet och håller visningar och från och med i år får föreningen ett bidrag från Gävle kommun för driften. Almagrundet är en del av vårt kulturarv!

Eventinformation