Bokcirkel: Läs en klassiker

31 augusti 2023, 17.30, Stadsbiblioteket Gävle

Tillbaka till kalendariet

Bokcirkel: Läs en klassiker

Läs Karin Boyes roman "Kallocain" och/eller Ray Bradburys dito "Fahrenheit 451".

● Introduktion av författarna sker
31 aug kl 17.30 och 1 sept kl 10.00

● Bokcirkel Boyes roman Kallocain:
3 okt kl 17:30 och 6 okt kl 10:00

● Bokcirkel Bradburys roman Fahrenheit 451:
9 nov kl 17:30 och 10 nov kl 10:00

Välj dag eller kväll.
Anmäl din medverkan på telefon:
026- 17 96 00 eller e-post: stadsbiblioteket@gavle.se
Anmälan gäller alla tre träffarna.