Digital handledning i grupp

25/1, 2023, kl.13:00, Stadsbiblioteket Gävle

Tillbaka till kalendariet

Digital handledning i grupp

Välkommen till Digital studio på stadsbiblioteket! Här kan du få handledning i hur du använder digitala tjänster på din surfplatta, mobiltelefon eller dator.

Du kan till exempel få hjälp med hur du använder appar, skaffar en e-postadress eller lånar e-böcker.

Plats: Programrummet i Stadsbiblioteket, ligger på vänster sida längst in i biblioteket.

Kontakt: digitalstudio@gavle.se