Föreläsning i utställningen Her Story – Mia Skott

19/6, 2022, kl.14:00, Lilla Gasklockan

Tillbaka till kalendariet

Föreläsning i utställningen Her Story – Mia Skott

Mia Skott historiker och författare

På 1700-talet var tapetmakerskor, konstnärinnor, författarinnor och operasångerskor yrkesverksamma på den svenska konst- och kulturscenen. På 1800-talet även kvinnliga fotografer som Ulrica Amanda Gussander i Gävle. Dessa konstens och kulturens kvinnor gjorde så djupa avtryck på sin samtid, att deras spår är fullt synliga i arkiven idag. I över tio år har historikern och författaren Mia Skott studerat dem och i detta föredrag erbjuder hon en kavalkad av ögonblicksbilder från kvinnornas liv och verksamheter. www.miaskott.se

HER STORY – THE EXHIBITION – Gävle kommun (gavle.se)